Để bắt đầu đầu tư chứng khoán trên app Finhay, bạn làm theo các bước sau:

1. Tạo tài khoản chứng khoán: 100% online

  • Để tham gia vào thị trường, bạn sẽ có 1 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở tại CTCP chứng khoán Thiên Việt.
  • Bạn sẽ dùng tài khoản này để: Nạp, rút tiền và mua bán chứng khoán
  • Vào mục Chứng khoán trên Finhay: Đọc và nhấn đồng ý với điều khoản, điều kiện để tạo tài khoản

Thời gian từ lúc tạo tài khoản tới lúc tài khoản sẵn sàng giao dịch: Lên tới 1 ngày 

2. Xem mã & nạp tiền

  • Xem mã cổ phiếu: Tìm hiểu thông tin & giá cổ phiếu của doanh nghiệp bạn định đầu tư
  • Nạp tiền vào tài khoản: Số tiền cần nạp dựa trên giá và số lượng cổ phiếu muốn mua

3. Đặt lệnh mua

  • Nhấn chọn mã cổ phiếu
  • Nhập số lượng muốn mua: Bắt đầu từ 1 cổ phiếu
  • Xác nhận lệnh

Ở giai đoạn đầu, bạn được miễn phí giao dịch. Kể từ ngày 01/04/2022, Finhay sẽ thu mức phí 0.1%/giao dịch (tính trên giá trị giao dịch).

 

Xem thêm:

Chứng khoán trên ứng dụng Finhay là gì?