Báo cáo tài sản hàng tháng là phần tệp tin báo cáo số dư tài sản của bạn tại Finhay cũng như giá trị NAV hàng tháng của các quỹ tài chính.

Thời gian gửi báo cáo tháng T: Từ ngày 1 – 10 tháng T+1.

Ví dụ: Finhay sẽ gửi tới bạn bản báo cáo tài sản tháng 11 chậm nhất vào ngày 10/12.

Bản báo cáo này được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã đăng ký với Finhay. Bạn lưu ý kiểm tra hòm thư Spam hoặc trong mục Quảng cáo.

Nếu quá thời gian như Finhay thông báo ở trên mà bạn vẫn chưa nhận được email báo cáo tài sản, bạn vui lòng liên hệ tới bộ phận CSKH của Finhay ngay trong tháng đó để được hỗ trợ.

Ví dụ: tháng 12/2021 bạn liên hệ Finhay và yêu cầu gửi lại báo cáo tài sản tháng 10/2021, Finhay sẽ không thể hỗ trợ bạn. Finhay chỉ có thể hỗ trợ gửi lại báo cáo tài sản của tháng 11/2021. Bạn muốn nhận lại báo cáo tài sản tháng 10/2021 thì cần liên hệ tới Finhay trong tháng 11/2021.

Do đó bạn vui lòng liên hệ Finhay sớm nhất có thể trong trường hợp cần hỗ trợ.