Nếu bạn đã mua gói Bảo hiểm bệnh sốt xuất huyết và muốn yêu cầu nhận bồi thường trong trường hợp gặp rủi ro, hãy thực hiện theo các bước sau.

1. Thông báo về tổn thất mà bạn gặp phải

Liên hệ đến đường dây nóng của CTCP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM để thông báo tổn thất

Số điện thoại: 1900 1566

Khi liên hệ

2. Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi thường

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm được thực hiện bởi: Người được bảo hiểm, người đại diện hợp pháp của người được bảo hiểm theo quy định pháp luật, hoặc người thừa kế hợp pháp (trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong).

2.1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm

2.2. Chứng từ y tế điều trị (tối thiểu bản sao hoặc bản đối chiếu của VBI)

 • Trường hợp điều trị nội trú: Giấy ra viện và bảng kê chi tiết viện phí thanh toán thể hiện rõ phát sinh chi phí giường/ phòng bệnh
 • Trường hợp điều trị ngoại trú: Toa thuốc/ Đơn thuốc và các kết quả cận lâm sàng để chẩn đoán xác định NĐBH mắc bệnh Sốt xuất huyết
 • Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của VBI trong trường hợp cần để làm rõ hồ sơ.

Lưu ý: Ghi rõ thông tin cơ sở y tế điều trị, tên người được bảo hiểm, thời gian điều trị, chẩn đoán và chữ ký, đóng dấu của cơ sở y tế.

2.3. Chứng từ liên quan đến tử vong;

 • Trích lục khai tử (bản sao);
 • Các chứng từ do cơ quan chính quyền địa phương cung cấp về trường hợp tử vong (bản sao);

Về người thụ hưởng bảo hiểm:

i) Trường hợp có di chúc/ thừa kế và di chúc/ thừa kế: cung cấp bản sao có công chứng di chúc/ thừa kế và CMTND người thừa kế.
ii) Trường hợp không có di chúc/ thừa kế: Hồ sơ phải cung cấp những giấy tờ sau:

 • Biên bản họp gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương, có chữ ký của đầy đủ các thành viên thuộc hàng thừa kế thứ nhất đồng ý chuyển quyền thừa kế cho 1 thành viên trong hàng thừa kế đó. Trường hợp NĐBH không có hàng thừa kế thứ nhất thì chuyển đến hàng thừa kế thứ 2);
 • Giấy ủy quyền hợp pháp và hợp lệ – dành cho trường hợp ủy quyền người khác nhận tiền hộ người thừa kế hợp pháp (văn bản này phải có xác nhận của chính quyền địa phương/ văn phòng công chứng tư/ phòng công chứng nhà nước);
 • Chứng minh thư/ căn cước công dân người nhận tiền bảo hiểm (bản sao);
 • Bản sao có công chứng của Sổ hộ khẩu/ đăng ký kết hôn/ giấy khai sinh (tài liệu mà chứng minh mối quan hệ của NĐBH và người thụ hưởng)

3. Lưu ý về thời hạn

3.1. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm

 • Trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, NĐBH (hoặc người thụ hưởng, hoặc người thừa kế hợp pháp) phải thông báo cho VBI bằng văn bản về việc đã có sự kiện bảo hiểm xảy ra.
 • Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm là 1 năm. kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

3.2. Thời hạn trả tiền bảo hiểm

 • Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, VBI phải trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm.
 • Trong trường hợp từ chối bồi thường, VBI có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.