Nếu bạn đã mua gói Bảo hiểm BIDV MetLife và muốn yêu cầu nhận bồi thường trong trường hợp gặp rủi ro, hãy thực hiện theo các bước sau.

1. Thông báo về tổn thất mà bạn gặp phải

Liên hệ đến đường dây nóng của Công ty Bảo hiểm BIDV MetLife để thông báo tổn thất

Số điện thoại: 024 6282 0606

2. Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi thường

Khi liên hệ tới BIDV MetLife, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về các giấy tờ cần chuẩn bị.

Thông thường, hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm bao gồm:

  • Phiếu yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm theo mẫu của BIDV MetLife đã được điền đầy đủ và chính xác; và
  • Bản gốc hoặc bản sao hợp pháp bằng chứng sự kiện tử vong; hoặc
  • Bản sao hợp pháp hoặc bản gốc của tất cả các các biên bản, chứng từ y tế gắn liền với Sự kiện bảo hiểm (bao gồm tất cả các kết quả xét nghiệm, các kết quả chẩn đoán, kết quả điều trị, đơn thuốc, phim chụp, các giấy tờ, hình ảnh, giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, tóm tắt bệnh án hoặc các phương thức khác thể hiện kết quả gắn liền với Sự kiện bảo hiểm); và
  • Bản sao hợp pháp giấy tờ tùy thân của Người được Bảo hiểm, Người thụ hưởng; và
  • Bằng chứng về quyền được nhận Quyền lợi bảo hiểm của Người thụ hưởng được nêu trong Quy tắc và Điều khoản bảo hiểm này như giấy ủy quyền, di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản hoặc văn bản khai nhận di sản hoặc thỏa thuận cử người nhận Quyền lợi bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật.
  • Người nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ nêu trên và tự chịu các chi phí phát sinh có liên quan đến việc thu thập các giấy tờ nói trên.

3. Thời hạn giải quyết bảo hiểm

BIDV MetLife có trách nhiệm giải quyết Quyền lợi bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu giải Quyết quyền lợi bảo hiểm hợp lệ theo quy định tại Điều 13 Quy tắc bảo hiểm.