Nếu bạn đã mua gói Bảo hiểm bệnh ung thư vú và muốn yêu cầu nhận bồi thường trong trường hợp gặp rủi ro, hãy thực hiện theo các bước sau.

1. Thông báo về tổn thất mà bạn gặp phải

Liên hệ đến đường dây nóng của CTCP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM để thông báo tổn thất

Số điện thoại: 1900 1566

2. Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi thường

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm được thực hiện bởi: Người được bảo hiểm, người đại diện hợp pháp của người được bảo hiểm theo quy định pháp luật, hoặc người thừa kế hợp pháp (trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong).

2.1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm

2.2. Chứng từ y tế điều trị (tối thiểu bản sao hoặc bản đối chiếu của VBI)

 • Phiếu khám; sổ khám/ sổ y bạ
 • Báo cáo y tế
 • Toa thuốc, đơn thuốc
 • Chỉ định, kết quả cận lâm sàng
 • Giấy ra viện
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật/phiếu mổ/xạ trị
 • Kết quả xét nghiệm và mô bệnh học, kết quả xét nghiệm, kiểm tra X quang, tế bào học
 • Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của VBI để làm rõ hồ sơ

Lưu ý: Ghi rõ thông tin cơ sở y tế điều trị, tên người được bảo hiểm, thời gian điều trị, chẩn đoán và chữ ký, đóng dấu của cơ sở y tế.

2.3. Hồ sơ tai nạn

 • Tai nạn sinh hoạt: Biên bản tai nạn tóm tắt quá trình tai nạn có xác nhận thông tin của người chứng kiến hoặc cơ quan/chính quyền địa phương/công an nơi xảy ra tai nạn;
 • Tai nạn lao động: Biên bản tai nạn theo mẫu VBI/Biên bản tai nạn lao động có xác nhận của cơ quan nơi NĐBH công tác;
 • Tai nạn giao thông:
  • Trường hợp có hồ sơ công an: Bao gồm kết luận điều tra/biên bản giải quyết tai nạn giao thông;
  • Trường hợp không có hồ sơ công an: Biên bản tai nạn thể hiện rõ nguyên nhân, thời gian, địa điểm có xác nhận thông tin của người chứng kiến hoặc cơ quan/chính quyền địa phương/công an nơi xảy ra tai nạn;
  • Giấy phép lái xe/đăng ký xe (trong trường hợp điều khiển phương tiện gây ra tai nạn)

2.4. Chứng từ liên quan đến tử vong;

 • Trích lục khai tử
 • Xác nhận quyền thừa kế hợp pháp/di chúc
 • Giấy tờ xác nhận mối quan hệ nhân thân (khai sinh, hộ khẩu, đăng ký kết hôn hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật)
 • CMTND của những người có liên quan

3. Lưu ý về thời hạn

3.1. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm

 • Trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, NĐBH (hoặc người thụ hưởng, hoặc người thừa kế hợp pháp) phải thông báo cho VBI bằng văn bản về việc đã có sự kiện bảo hiểm xảy ra.
 • Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm là 1 năm. kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

3.2. Thời hạn trả tiền bảo hiểm

 • Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, VBI phải trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm.
 • Trong trường hợp từ chối bồi thường, VBI có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.