Nếu bạn đã mua gói Bảo hiểm Tai nạn hộ gia đình của PTI và muốn yêu cầu nhận bồi thường trong trường hợp gặp rủi ro, hãy thực hiện theo các bước sau

1. Thông báo về tổn thất mà bạn gặp phải

Liên hệ đến đường dây nóng của PTI Âu Lạc để thông báo tổn thất

Số điện thoại:  1900 06 8888

Lưu ý: Người liên hệ có thể là bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm/người đại diện của người được bảo hiểm/người thụ hưởng.

2. Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi thường

PTI kiểm tra và hướng dẫn Người được bảo hiểm/ Người thụ hưởng bảo hiểm thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường và quy trình giải quyết khiếu nại.

3. PTI tiếp nhận và xem xét hồ sơ bồi thường

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:
1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của PTI); (bản gốc). Tải tại đây.
2. Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản sao)
3. Giấy chứng tử (trường hợp tử vong); giấy tờ chứng mình quyền thừa kế hợp pháp theo yêu cầu của pháp luật về quyền thừa kế (trường hợp tử vong) (bản gốc hoặc sao y);
4. CMND, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe hợp lệ (bản sao y);
5. Trường hợp tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn: bổ sung Biên bản tai nạn (có kết luận nguyên nhân vụ tai nạn) có xác nhận của Công an có thẩm quyền. Các trường hợp tai nạn khác, cung cấp Biên bản tai nạn hoặc bản tường trình tai nạn (có ghi rõ nguyên nhân tai nạn) (bản gốc)
6. Chứng từ y tế: giấy ra viện, giấy chứng thương, toa thuốc, biên lai thu tiền viện phí… (bản gốc hoặc sao y)
7. Bản gốc Giấy ủy quyền hợp pháp trong trường hợp ủy quyền cho người khác nhận tiền;
Các chứng từ khác có liên quan đến việc giải quyết quyền lợi theo yêu cầu của PTI (nếu có).

3.1. Trường hợp đã đủ cơ sở để xác định phạm vi bảo hiểm và số tiền bồi thường, PTI thông báo cho các bên hồ sơ đã đầy đủ và thực hiện tiếp bước 4.

3.2. Trường hợp chưa đủ cơ sở xác định phạm vi bảo hiểm và số tiền bồi thường:
· Đối với trường hợp thiếu chứng từ: PTI gửi các bên liên quan danh mục các chứng từ cần bổ sung theo quy định.
· Đối với trường hợp cần xác minh: PTI xem xét thực hiện xác minh hồ sơ.

3.3. Trường hợp KHÔNG thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI gửi thông báo từ chối bồi thường bằng văn bản Các bên liên quan.

4. PTI tính toán số tiền bồi thường và gửi thông báo tới người thụ hưởng bảo hiểm

Người thụ hưởng ký xác nhận số tiền bồi thường theo thông báo của PTI.

Trường hợp không đồng ý với số tiền bồi thường này, Người thụ hưởng thông báo lại PTI bằng công văn nêu rõ lý do. PTI tiến hành lại Bước 3.

5. PTI tiến hành chuyển tiền bồi thường và đóng hồ sơ.