Hiện tại, Finhay có 5 sản phẩm tích lũy, bao gồm:

 • Tích lũy không kỳ hạn
 • Tích luỹ kỳ hạn 21 ngày
 • Tích lũy kỳ hạn 3 tháng 
 • Tích luỹ kỳ hạn 6 tháng
 • Tích luỹ kỳ hạn 12 tháng 

Sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn

Điểm nổi bật của sản phẩm Tích luỹ Finhay là không có kỳ hạn và có mức lợi nhuận cố định hấp dẫn hơn nhiều so với các gói tiết kiệm không kỳ hạn thông thường. Đây là sản phẩm tài chính đặc thù chỉ có ở Finhay với số lượng có hạn.

Cụ thể, mức tiền lãi của sản phẩm Tích luỹ tại Finhay như sau:

 • Từ 16h00 ngày 2/12/2022 – hiện tại: Tỷ lệ lợi nhuận là 6.0%/năm
 • Từ 17/10/2022 – 15h59 ngày 2/12/2022: Tỷ lệ lợi nhuận là 5.0%/năm
 • Từ 08/04/2021 – 16/10/2022: Tỷ lệ lợi nhuận là 4.0%/ năm
 • Từ 18/08/2020 – 07/04/2021: Tỷ lệ lợi nhuận là 5.0%/ năm
 • Từ 16/06/2020 – 17/08/2020: Tỷ lệ lợi nhuận là 6.0%/ năm
 • Từ 01/05/2020 – 15/06/2020: Tỷ lệ lợi nhuận là 6.5%/ năm
 • Từ 20/03/2020 – 30/04/2020: Tỷ lệ lợi nhuận là 7.4%/ năm

Tích luỹ 21 ngày

 • Lợi nhuận: 6%/năm
 • Kỳ hạn: 21 ngày
 • Rút trước hạn: Lợi nhuận 1%/năm
 • Rút 1 phần trong sổ: Phần còn lại nhận lợi nhuận 6%/năm

Tích luỹ 3 tháng

 • Lợi nhuận: 8,5%/năm
 • Kỳ hạn: 3 tháng
 • Rút trước hạn: Lợi nhuận 0,1%/năm
 • Rút 1 phần trong sổ: Phần còn lại nhận lợi nhuận 8,5%/năm

Tích luỹ 6 tháng

 • Lợi nhuận: 9%/năm
 • Kỳ hạn: 6 tháng
 • Rút trước hạn: Lợi nhuận 0,1%/năm
 • Rút 1 phần trong sổ: Phần còn lại nhận lợi nhuận 9%/năm

Tích luỹ 12 tháng 

 • Lợi nhuận: 10%
 • Kỳ hạn: 12 tháng
 • Rút trước hạn: Lợi nhuận 0,1%/năm
 • Rút 1 phần trong sổ: Phần còn lại nhận lợi nhuận 10%/năm
 •