Hiện tại, Finhay có 3 sản phẩm tích lũy, bao gồm:

 • Tích lũy không kỳ hạn
 • Tích lũy kỳ hạn 3 tháng – ra mắt tháng 1/2021
 • Tích luỹ kỳ hạn 12 tháng – ra mắt tháng 6/2021

Sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn

Điểm nổi bật của sản phẩm Tích luỹ Finhay là không có kỳ hạn và có mức lợi nhuận cố định hấp dẫn hơn nhiều so với các gói tiết kiệm không kỳ hạn thông thường. Đây là sản phẩm tài chính đặc thù chỉ có ở Finhay với số lượng có hạn.

Cụ thể, mức tiền lãi của sản phẩm Tích luỹ tại Finhay như sau:

 • Từ 08/04/2021 – hiện tại: Tỷ lệ lợi nhuận là 4.0%/ năm
 • Từ 18/08/2020 – 07/04/2021: Tỷ lệ lợi nhuận là 5.0%/ năm
 • Từ 16/06/2020 – 17/08/2020: Tỷ lệ lợi nhuận là 6.0%/ năm
 • Từ 01/05/2020 – 15/06/2020: Tỷ lệ lợi nhuận là 6.5%/ năm
 • Từ 20/03/2020 – 30/04/2020: Tỷ lệ lợi nhuận là 7.4%/ năm

* Do Ngân Hàng Nhà Nước và các Ngân hàng Thương mại giảm lãi suất nên gói Tích luỹ không kỳ hạn với lợi nhuận lớn hơn 4% đã hết. Người dùng đã mua được gói tích luỹ với những mức lợi nhuận này vẫn sẽ được hưởng tỷ lệ lợi nhuận tương ứng cho tới ngày hết hạn gói Tích luỹ. 

Sản phẩm Tích lũy kỳ hạn 3 tháng

 • Khi gửi tiền tích lũy kỳ hạn 3 tháng (90 ngày): tỷ lệ lợi nhuận là 6%/năm.
 • Khi rút tiền trước hạn: tỷ lệ lợi nhuận là 0%/năm.

Sản phẩm Tích lũy kỳ hạn 12 tháng

 • Khi gửi tiền tích lũy kỳ hạn 12 tháng (360 ngày): tỷ lệ lợi nhuận là 8%/năm.
 • Khi rút tiền trước hạn: tỷ lệ lợi nhuận là 0%/năm.