Hiện tại, Finhay có 3 sản phẩm tích lũy, bao gồm:

 • Tích lũy không kỳ hạn
 • Tích lũy kỳ hạn 3 tháng – ra mắt tháng 1/2021
 • Tích luỹ kỳ hạn 12 tháng – ra mắt tháng 6/2021

Sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn

Điểm nổi bật của sản phẩm Tích luỹ Finhay là không có kỳ hạn và có mức tiền lãi hấp dẫn hơn nhiều so với các gói tiết kiệm không kỳ hạn thông thường.

Đây là sản phẩm tài chính đặc thù chỉ có ở Finhay với số lượng là có hạn.

Cụ thể, mức tiền lãi của sản phẩm Tích luỹ tại Finhay như sau:

 • Từ 20/03/2020 – 30/04/2020: Tỷ lệ tiền lãi là 7.4%/ năm
 • Từ 01/05/2020 – 15/06/2020: Tỷ lệ tiền lãi là 6.5%/ năm
 • Từ 16/06/2020 – 17/08/2020: Tỷ lệ tiền lãi là 6.0%/ năm
 • Từ 18/08/2020 – 07/04/2021: Tỷ lệ tiền lãi là 5.0%/ năm
 • Từ 08/04/2021 – nay: Tỷ lệ tiền lãi là 4.0%/ năm

Do Ngân Hàng Nhà Nước và các Ngân hàng Thương mại giảm lãi suất nên gói Tích luỹ không kỳ hạn với lãi 7.4%/năm, 6.5%/năm và 6.0%/ năm tại Finhay đã hết.

Các gói Tích luỹ tiếp theo sẽ có mức tiền lãi thấp hơn. Đối với người dùng đã mua được gói tích luỹ với mức lãi 7.4%/năm, 6.5%/năm và 6.0%/ năm trước đó vẫn sẽ được hưởng mức lãi 7.4%/năm, 6.5%/năm và 6.0%/ năm tương ứng như bình thường.

Sản phẩm Tích lũy kỳ hạn 3 tháng

 • Khi gửi tiền tích lũy kỳ hạn 3 tháng (90 ngày): tỷ lệ lãi là 6%/năm.
 • Khi rút tiền trước hạn: tỷ lệ lãi là 0%/năm.

Sản phẩm Tích lũy kỳ hạn 12 tháng

 • Khi gửi tiền tích lũy kỳ hạn 12 tháng (360 ngày): tỷ lệ lãi là 8%/năm.
 • Khi rút tiền trước hạn: tỷ lệ lãi là 0%/năm.