close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

Phần 4. Các loại giá trong chứng khoán

1. Giá đóng cửa và giá mở cửa

  • Giá mở cửa (ATO – At the Opening) : Là giá thực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch chứng khoán.
  • Giá đóng cửa (ATC – At the Closing) : Là giá thực hiện vào lần khớp lệnh cuối cùng, tại thời điểm đóng cửa một phiên giao dịch. 2 mức giá này được xác định tại phiên khớp lệnh định kỳ.

Đặt mua, bán cổ phiếu với giá ATO hay ATC đồng nghĩa với việc bạn không biết trước giá cụ thể là như nào. Mục đích của việc mua này thường là mua/bán bằng mọi giá. 

Giá đóng cửa ngày hôm nay chính là giá tham chiếu cho ngày mai. Tương tự, giá đóng cửa của ngày mai là giá tham chiếu cho ngày kia.

2. Giá tham chiếu

Như đã giải thích bên trên, giá tham chiếu là giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.

Đây cũng là cơ sở để xác định giá trần, giá sàn của ngày giao dịch hiện tại.

3. Giá trần và giá sàn

Trong một phiên giao dịch, giá cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm nhưng chỉ được thay đổi trong phạm vi cho phép của ngày hôm đó. Phạm vi này chính là giá trần và giá sàn. 

Giá của một cổ phiếu không thể tăng vượt mức giá trần và không thể giảm xuống dưới mức giá sàn.

Các sàn có công thức cụ thể để xác định mức giá này dựa trên giá tham chiếu. Trong đó:

  • Đối với chứng khoán niêm yết trên sàn HoSE: Giá trần/sàn = Giá tham chiếu +/- 7%
  • Đối với chứng khoán niêm yết trên sàn HNXGiá trần/sàn = Giá tham chiếu +/- 10%
  • Đối với chứng khoán niêm yết trên sàn UPCOM: Giá trần/sàn = Giá bình quân phiên giao dịch liền trước +/- 15%

Thông tin về giá trần, sàn, tham chiếu đều đã được hệ thống tính toán, làm tròn và hiển thị sẵn. Bạn chỉ cần nắm được thông tin về cách tính.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top