Trước hết bạn nên tìm hiểu khái niệm : Quỹ đầu tư là gì?

Các Quỹ đầu tư tiêu biểu có mặt trên Finhay như sau:

1. Quỹ BVBF – Được quản lý bởi công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (100% vốn của Tập đoàn Bảo Việt)

2. Quỹ BVPF –  Được quản lý bởi công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (100% vốn của Tập đoàn Bảo Việt)

3. Quỹ TCBF –  Được quản lý bởi công ty công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương – TechcomCapital -Techcom Captial (TCC)

4. Quỹ TCFF – Được quản lý bởi công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương – TechcomCapital -Techcom Captial (TCC)

5. Quỹ DCBF (tên cũ VFMVFB) – Được quản lý bởi DCVFM, công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam.

6. Quỹ DCDS (tên cũ VFMVF1) – Được quản lý bởi DCVFM, công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam.

7. Quỹ ETF DCVFMVN30 (tên cũ ETF VFMVN30) – Được quản lý bởi DCVFM, công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam.

8. Quỹ SSIBF – Được quản lý bởi SSIAM là công ty TNHH một thành viên thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. 

9. Quỹ SCA – Được quản lý bởi SSIAM là công ty TNHH một thành viên thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. 

10. Quỹ VNDAF – Được quản lý bởi công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA (IPAAM).

11. ETFVN50 – Được quản lý bởi SSIAM là công ty TNHH một thành viên thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. 

12. Quỹ DCBC (tên cũ VFMVF4) – Được quản lý bởi DCVFM, công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam.

13. VNDBF – Được quản lý bởi IPAAM hiện là công ty quản lý quỹ thuộc sở hữu của VNDirect

14. FUESSVFL – Được quản lý bởi SSIAM là công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. 

15. PVBF – Được quản lý bởi PVCB Capital – Là công ty quản lý quỹ chuyên biệt thuộc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – PVcomBank. 

16. Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (tên cũ ETF VFMVN DIAMOND) – Được quản lý bởi DCVFM là công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam.

17. SSIAMVN30 – Được quản lý bởi SSIAM là công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. 

18. ETFVN100 – Được quản lý bởi VCFM là công ty thành viên thuộc sở hữu bởi Tập đoàn VinaCapital, một trong những tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản lớn nhất Việt Nam. 

19. MAFMVN30 – Được quản lý bởi MIRAE ASSET FUND MANAGEMENT là công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset Việt Nam.

Tất cả các quỹ đầu tư trên đều được đăng ký với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.