Finhay là hệ thống tự động, sau khi bạn thực hiện việc nạp tiền vào Finhay thành công, tài khoản sẽ được cập nhật số dư tối đa trong 2 ngày làm việc. Chuyển tiền quá hai ngày mà vẫn chưa được cập nhật số dư thường do một số lý do sau:

  • Chuyển tiền vào cuối tuần, ngân hàng của người dùng sẽ không xử lí giao dịch liên ngân hàng vào cuối tuần. Xin vui lòng đợi sang ngày làm việc của tuần mới.
  • Nhập sai số tài khoản của Finhay. Khi đó, ngân hàng sẽ không trừ tiền và giao dịch của người dùng sẽ bị hoàn trả. Xin vui lòng đợi ngân hàng hoàn trả giao dịch (quy trình này Finhay không can thiệp) và thực hiện lại việc chuyển tiền.
  • Nhập sai nội dung chuyển tiền / Không ghi nội dung chuyển tiền / gửi tiền qua ATM (cây ATM không cho phép nhập nội dung nên hệ thống không xác nhận được)/ Gửi tiền bằng cú pháp của lệnh đã hoàn thành.

Những trường hợp này bạn cần điền đầy đủ thông tin vào form sau để Finhay thực hiện đối soát và khớp lệnh giúp bạn tại đây.

>> Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chuyển tiền sai nội dung

 Banner 5