close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

Cập nhật biểu phí dịch vụ Thẻ tín dụng CIMB – Finhay

Từ ngày 1/3/2023, CIMB chính thức cập nhật biểu phí lãi suất mới với Thẻ tín dụng CIMB – Finhay. Cụ thể:

  • Giao dịch mua sắm (thanh toán hàng hóa, dịch vụ): 36.49%
  • Giao dịch rút tiền: 39.49%

Lưu ý: Lãi suất mới được áp dụng cho các giao dịch phát sinh kể từ ngày 01/03/2023. Các giao dịch đã phát sinh trước ngày 01/03/2023 sẽ được áp dụng theo mức lãi suất cũ.

Chi tiết đầy đủ biểu phí vui lòng tham khảo tại đây.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top