Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
Thông tin chi tiết

Cập nhật biểu phí dịch vụ Thẻ tín dụng CIMB – Finhay

Từ ngày 15/12/2023, CIMB chính thức cập nhật biểu phí lãi suất mới với Thẻ tín dụng CIMB – Finhay. Cụ thể:

  • Giao dịch mua sắm (thanh toán hàng hóa, dịch vụ): 36.49%
  • Giao dịch rút tiền: 39.49%

Lưu ý: Lãi suất mới được áp dụng cho các giao dịch phát sinh kể từ ngày 15/12/2023. Các giao dịch đã phát sinh trước ngày 15/12/2023 sẽ được áp dụng theo mức lãi suất cũ.

Chi tiết đầy đủ biểu phí vui lòng tham khảo tại đây.

Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr
Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

  • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
  • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngayarr

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay