Tóm tắt các loại phí/thuế chính khi sử dụng Finhay

Phí bảo trì tại Finhay

các loại phí khi sử dụng sản phẩm

1. Đối với tài khoản Finhay nói chung: Phí bảo trì

1.1. Công thức tính phí

Phí bảo trì được tính theo công thức:

Phí bảo trì hàng tháng = (Tổng tài sản tại Đầu tư Quỹ + Tích luỹ có kỳ hạn cũ) * mức phí của Hạng thành viên

Trong đó:

 • Tổng tài sản chịu phí bảo trì = Tổng số dư các cấu trúc tại Đầu tư Quỹ + Tổng số dư các gói Tích lũy có kỳ hạn cũ (3 tháng 6%/năm, 12 tháng 8%/năm)
 • Tổng tài sản này không bao gồm số dư tại: Tài khoản Tiền, Tích luỹ không kỳ hạn, Tích luỹ có kỳ hạn 2022 (21 ngày 7%/năm, 3 tháng 8,5%/năm, 6 tháng 9%/năm & 12 tháng 10%/năm), Tích luỹ siêu cấp, Chứng khoán, Hũ vàng, Ngân hàng, Bảo vệ.

Mức phí bảo trì của các Hạng thành viên: 

Xem thêm: Nguyên tắc xếp hạng thành viênCách xem hạng thành viên của bạn

Ví dụ: 

 • Người dùng là Thành viên Mới, có tổng tài sản tại Đầu tư Quỹ và Tích luỹ cũ là 100.000đ, phí bảo trì áp dụng sẽ là: 100.000 x 0,09%=90(đ)
 • Người dùng là Thành viên Đồng, có tổng tài sản tại Đầu tư Quỹ và Tích luỹ là 4.000.000đ, phí bảo trì khi áp dụng mức 0.09% là: 4.000.000 x 0,09%=3.600(đ) nhưng Finhay sẽ chỉ thu mức tối đa là 2.200đ

1.2. Hình thức thu phí

 • Ngày thu phí: Phí bảo trì được thu vào ngày đầu tiên trong tháng
 • Nguyên tắc trừ phí:
  • Phí sẽ được trừ vào tài sản Đầu tư Quỹ.
  • Nếu số dư không đủ sẽ trừ vào Tài khoản Tiền
  • Trong trường hợp bạn không có tài sản tại cả 2 sản phẩm trên, phí bảo trì sẽ được trừ vào tài sản Tích lũy có kỳ hạn khi bạn thực hiện rút tiền.

2. Đối với sản phẩm Tích lũy

Miễn toàn bộ các phí nạp tiền, rút tiền

3. Đối với sản phẩm Đầu tư Quỹ

3.1. Phí nạp tiền

Finhay không thu phí nạp tiền

3.2 Phí rút tiền

Đối với sản phẩm Đầu tư Quỹ, mỗi lần bạn đặt lệnh rút, Finhay sẽ bán số chứng chỉ quỹ mà bạn đang sở hữu để lấy tiền về.

Phí rút tiền sẽ được thu trên mỗi lần rút. 

Bạn sẽ được miễn phí rút khi khoản tiền bạn gửi có thời gian như sau:

 

Các trường hợp còn lại, phí rút áp dụng tuỳ theo thời gian gửi tiền như sau:

Phí rút tiền Đầu tư Quỹ

Cách tính phí: 

Nếu số tiền bạn rút bao gồm các khoản tiền có thời gian gửi khác nhau, phí rút áp dụng là tổng phí rút của các khoản này, với mức phí của từng khoản tính theo bảng trên:

Phí rút = mức phí rút khoản 1 * khoản 1 + mức phí rút khoản 2 * khoản 2

Ví dụ

 • Người dùng hiện là Thành viên Mới, đầu tư lần đầu số tiền 50.000đ cách đây 6 tháng và đầu tư lần thứ 2 số tiền 100.000đ cách đây 3 tháng. Phí rút 150.000đ sẽ được tính như sau Phí rút = 50.000 x 0.79% + 100.000 x 0.99%
 • Người dùng hiện là Thành viên Bạc, đầu tư lần đầu số tiền 1.000.000đ cách đây 12 tháng, đầu tư lần thứ 2 số tiền 5.000.000đ cách đây 5 tháng, đầu tư lần thứ 3 số tiền 4.000.000đ cách đây 1 tháng. Phí rút 10.000.000đ sẽ được tính như sau: Phí rút = 1.000.000 x 0 + 5.000.000 x 0.99% + 4.000.000 x 1.39%

Lưu ý quan trọng:

 • Đối với sản phẩm Đầu tư Quỹ: Mức phí trên chưa bao gồm 0,1% thuế thu nhập cá nhân. Khi rút, bên cạnh phí rút như đã nêu trên, bạn còn phải nộp thêm Thuế thu nhập cá nhân 0,1% – Số tiền này Finhay nộp hộ như đã ghi rõ trong Hợp đồng điện tử.
 • Thời gian trên được tính từ thời điểm mua thành công chứng chỉ quỹ cho tới khi bạn đặt lệnh rút tiền.
 • Thời điểm bạn nạp tiền vào Finhay và thời điểm mua thành công chứng chỉ quỹ có thể khác nhau. Do trong một cấu trúc có nhiều quỹ đầu tư, mỗi quỹ có thời gian khớp lệnh riêng nên quá trình hoàn tất việc mua chứng chỉ quỹ có thể lên tới 3 ngày làm việc, không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật.

Thông tin chi tiết về thời gian cập nhật chứng chỉ quỹ tại Finhay: bạn xem tại đây

4. Đối với sản phẩm Chứng khoán

Các loại thuế/phí cụ thể khi sử dụng Chứng khoán:

Bạn có thể xem giải thích về các loại thuế/phí khi sử dụng Chứng khoán tại đây.

Ngoài những loại phí đã được liệt kê trong bài này, còn một số dịch vụ khác sẽ bị tính phí khi bạn sử dụng. Ví dụ: Nạp tiền qua các ví điện tử, phí rút tiền nhanh,… Tuy nhiên, các dịch vụ này đều KHÔNG BẮT BUỘC (bạn có thể lựa chọn không sử dụng). Chi tiết có tại đây.


 Banner 5