1. Phí Đăng ký

 Miễn phí. Finhay không yêu cầu phải đầu tư liên tục hay đầu tư để mở, giữ tài khoản

2. Phí hỗ trợ nạp tiền

Miễn phí.

Tuy nhiên, việc chuyển khoản qua trung gian thanh toán có thể bị tính phí. Phí này không do Finhay thu và không được tính vào biểu phí của Finhay. Mỗi phương thức thanh toán khác nhau có thể có phí khác nhau theo biểu phí cụ thể được thông báo tới Người dùng trước khi thực hiện giao dịch.

3. Phí bảo trì

Số dư tính phí bảo trì = Tổng tài sản (Đầu tư + Tích lũy + Cửu Long)

Người dùng sẽ chi trả trực tiếp (Direct cost) là phí Bảo Trì Tài Khoản tại Finhay và phí gián tiếp (Indirect cost) là phí quản lý quỹ, trong đó phí quản lý quỹ đã được tính trong giá NAV khi cập nhật nên người dùng không cần trả thêm cho phí này.

Phí bảo trì được thu vào ngày đầu tiên trong tháng, và có chi tiết trong lịch sử giao dịch.

 • Thành viên mới và thành viên đồng (có số dư dưới 5 triệu VNĐ) áp dụng mức phí 0.09% / tháng
 • Thành viên bạc (có số dư nhiều hơn 5 triệu và dưới 50 triệu) áp dụng mức phí 0.07% / tháng
 • Thành viên vàng (có số dư nhiều hơn 50 triệu) áp dụng mức phí 0.05% / tháng
 • Nguyên tắc trừ phí: Phí sẽ được trừ vào tài sản Đầu Tư. Nếu số dư không đủ sẽ trừ vào tài sản Tích Lũy không kỳ hạn. (Áp dụng từ tháng 07/2020 trở đi). Trong trường hợp bạn không có tài sản tại cả 2 sản phẩm trên, phí bảo trì sẽ được trừ vào tài sản Cửu Long hoặc Tích lũy 3 tháng khi bạn thực hiện rút tiền.

Từ 01/06/2020, phí bảo trì sẽ được áp dụng dựa trên cấp độ Hạng Thành Viên.

Phí bảo trì tài khoản = Số dư * tỷ lệ tính phí

4. Phí rút

4.1. Sản phẩm Đầu tư

Đối với sản phẩm Đầu tư, Phí rút được thu trên mỗi lần rút

 • Dưới 3 tháng: 1.39%
 • Từ 3 tháng tới dưới 6 tháng: 0.99%
 • Từ 6 tháng tới dưới 12 tháng: 0.79%
 • Từ 12 tháng tới dưới 18 tháng: 0.49%
 • Từ 18 tháng trở lên: Miễn phí

Ví dụ: Người dùng đầu tư lần đầu số tiền 50.000đ cách đây 6 tháng và đầu tư lần thứ 2 số tiền 20.000đ cách đây 3 tháng. Phí rút 70.000đ sẽ được tính như sau Phí rút = 0.79% x 50.000 + 0.99% x 20.000

Lưu ý:

 • Thời gian trên được tính từ thời điểm mua thành công chứng chỉ quỹ (khi khớp lệnh chứng chỉ quỹ thành công) cho tới khi bạn đặt lệnh rút tiền.
 • Thời gian bạn nạp tiền vào Finhay và thời gian mua chứng chỉ quỹ thành công có thể khác nhau. Do trong một cấu trúc có nhiều quỹ đầu tư, mỗi quỹ có thời gian khớp lệnh riêng nên quá trình hoàn tất việc mua chứng chỉ quỹ có thể lên tới 3 ngày làm việc, không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật.
 • Thông tin chi tiết về thời gian cập nhật chứng chỉ quỹ tại Finhay: Bạn xem tại đây.
 • Mức phí trên chưa bao gồm 0.1% thuế thu nhập cá nhân. Khi rút, bên cạnh phí rút như đã nêu trên còn bao gồm Thuế thu nhập cá nhân 0,1% Finhay nộp hộ như đã ghi rõ trong Hợp đồng điện tử

Dựa trên cấp độ Hạng thành viên, người dùng được thêm ưu đãi về phí rút như sau:

4.2. Sản phẩm Tích lũy

Đối với sản phẩm Tích lũy, miễn phí rút.

4.3. Phí chuyển đổi tài sản

 • Chuyển đổi từ Đầu tư sang Tích lũy hoặc khi chuyển đổi cấu trúc Đầu tư (0,1% thuế có áp dụng) được áp dụng như bảng dưới đây:

———————————–

>> Lịch sử biểu phí trước

 Banner 5