Khi Rút tiền, tiền sẽ được rút về tài khoản ngân hàng người dùng đã cập nhật trên Finhay. Để quá trình rút tiền diễn ra suôn sẻ, người dùng cần nhập chính xác các thông tin tài khoản ngân hàng. Rút tiền khi sai thông tin tài khoản ngân hàng có thể dẫn tới Khoản rút của người dùng bị tạm giữ.

Bản chất của hoạt động rút tiền Đầu tư gồm 2 bước:

  • Bước 1: Các Quỹ đầu tư xác nhận bán lại các chứng chỉ quỹ thành tiền và chuyển về tài khoản Finhay.
  • Bước 2: Tiền sẽ chuyển từ tài khoản Finhay tới tài khoản mà người dùng đã đăng ký. Chi tiết hoạt động này xin vui lòng xem trong hướng dẫn dưới đây

Bao lâu để khoản rút được hoàn trả tới tài khoản của người dùng

Trong tình huống bạn nhập sai tài khoản khi cập nhật thông tin, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn tại đây, tạo đơn yêu cầu hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ đúng theo hướng dẫn để được xử lý kịp thời.

Xem thêm: Quy trình xử lý đơn yêu cầu hỗ trợ