Thông thường, chuyển tiền vào Tài khoản Tiền sẽ hoàn tất dưới 2 ngày làm việc kể từ khi bạn hoàn thành bước chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu bạn sử dụng ngân hàng nhận được Finhay khuyên dùng, thời gian này được rút ngắn trong ngày.

Nếu đã quá 2 ngày làm việc kể từ khi bạn chuyển tiền mà vẫn chưa được cập nhật số dư trên ứng dụng, rất có thể bạn đã sai sót khi thực hiện chuyển khoản. Vui lòng tham khảo một số lỗi thường gặp và cách xử lý tại đây!