Thông thường, chuyển tiền vào sản phẩm Tích luỹ sẽ hoàn tất dưới 2 ngày làm việc kể từ khi bạn hoàn thành bước chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn. Thời gian tuỳ thuộc vào ngân hàng bạn sử dụng và thời điểm đặt lệnh (cuối tuần, ngày lễ,…)

Nếu đã quá 2 ngày làm việc kể từ khi bạn chuyển tiền mà vẫn chưa được cập nhật số dư trên ứng dụng, rất có thể bạn đã sai sót khi thực hiện chuyển khoản. Vui lòng tham khảo một số lỗi thường gặp và cách xử lý tại đây!