Ngày tất toán lãi hiển thị trong ứng dụng là ngày tổng kết lãi gói Tích luỹ mà người dùng nhận được trong tháng. Mỗi gói Tích luỹ sẽ có 1 ngày Tất toán lãi khác nhau.

Thời gian để tiền lãi được trả về tới tài khoản của người dùng là dưới 2 ngày làm việc sau ngày tất toán (Không tính Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước).

Nếu đã quá 2 ngày làm việc kể từ ngày tất toán mà bạn vẫn chưa nhận được tiền lãi Tích luỹ, vui lòng điền thông tin tại đây để được Finhay hỗ trợ xử lý trong thời gian sớm nhất.