close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

Đang có, Chờ về, Phải trả trong mục Tổng tiền là gì?

Để người dùng nắm rõ về Tổng tiền trong tài khoản chứng khoán mình, Finhay đã hiển thị các thành phần của mục Tổng tiền gồm: Đang có, Chờ về, Phải trả. Cụ thể:

Tổng tiền: Là số tiền của bạn mà Finhay đang ghi nhận trên hệ thống. Số tiền này sẽ biến động mỗi khi bạn có giao dịch mua/ bán trong ngày.

Công thức tính: Tổng tiền = Đang có + Chờ về – Phải trả 

  • Đang có: Là số tiền mặt đầu ngày của bạn mà Finhay ghi nhận
  • Chờ về: Là số tiền bạn đã nhận được nếu trong ngày thực hiện thành công giao dịch bán cổ phiếu.
  • Phải trả: Là số tiền bạn đã trả nếu trong ngày thực hiện thành công giao dịch mua cổ phiếu.

Đến cuối ngày, tổng tiền của bạn sẽ được cập nhật. Khi đó, số tiền ở mục Chờ về & Phải trả sẽ trở về 0đ và số tiền ở mục Đang có sẽ được thay đổi tương ứng với biến động về Tổng tiền trong ngày giao dịch.

Số tiền khả dụng để bạn dùng mua cổ phiếu được gọi là Sức mua, khác với số tiền ở mục Tổng tiền.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top