close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

Phần 1. Chứng khoán là gì? Đầu tư chứng khoán có phải mua cổ phiếu?

Tổng quan về chứng khoán là chuỗi 8 bài viết được Finhay tổng hợp, diễn giải một cách dễ hiểu về:

 • Thông tin cần biết khi tham gia thị trường chứng khoán (từ bài số 1 – 6)
 • Một số hướng dẫn khi bạn tìm hiểu các mã cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư (bài số 7 – 8)

Lượng thông tin liên quan tới thị trường chứng khoán khá nhiều và phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Với chuỗi bài này, Finhay chỉ cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để bạn có thể bắt đầu bắt đầu đầu tư cùng Finhay.

1. Chứng khoán là gì?

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích pháp của bạn (người sở hữu chứng khoán) với đối với tài sản hoặc một phần vốn của doanh nghiệp, tổ chức mà bạn đầu tư.

Chứng khoán được coi là một loại tài sản, trong đó có: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các công cụ tài chính khác.

 • Cổ phiếu: Xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của bạn đối với một phần VỐN cổ phần của doanh nghiệp
 • Trái phiếu: Xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần NỢ của doanh nghiệp
 • Chứng chỉ quỹ: Xác nhận quyền sở hữu của bạn đối với một phần VỐN góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

Vậy, các doanh nghiệp phát hành chứng khoán để huy động vốn. Còn bạn bỏ tiền ra mua chứng khoán và trở thành chủ sở hữu một phần nợ/vốn của doanh nghiệp đó.

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các giao dịch mua bán chứng khoán.

Ngoài cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bạn có thể tìm hiểu về các loại khác như chứng quyền, chứng quyền có đảm bảo, chứng khoán phái sinh,… tại Blog chứng khoán của Finhay.

2. Đầu tư chứng khoán có phải là mua cổ phiếu?

Khi đầu tư chứng khoán, bạn đang lựa chọn đầu tư một hoặc nhiều loại chứng khoán đã nêu bên trên. Cổ phiếu là một trong các loại chứng khoán bạn có thể đầu tư, nhưng không phải duy nhất.

Lưu ý: Như đã giải thích ở trên, chứng khoán bao gồm nhiều loại. Tuy nhiên, trong chuỗi bài viết tại mục Tổng quan chứng khoán, Finhay sẽ tập trung nói tới cổ phiếu.

3. Vậy lợi nhuận khi đầu tư chứng khoán đến từ đâu?

 • Chênh lệch giữa giá mua và giá bán:
  • Khi quyết định đầu tư vào một công ty (một mã cổ phiếu), bạn sẽ phải quyết định xem mình sẽ mua bao nhiêu cổ phiếu của công ty và mức giá sẽ mua.
  • Khi giá cổ phiếu tăng và bạn bán đi ở mức giá cao hơn, bạn sẽ có lời. Ngược lại, khi giá cổ phiếu giảm, bạn sẽ lỗ.

Ví dụ*:

Hôm nay, bạn mua 100 cổ phiếu của Vinamilk (mã VNM) tại mức giá 80.000đ/cổ phiếu. Tổng số tiền bạn phải trả là: 100 x 80.000 = 8.000.000đ

3 tháng sau, giá cổ phiếu Vinamilk tăng lên thành 90.000đ/cổ phiếu, bạn quyết định bán và thu về số tiền:

100 x 90.000 = 9.000.000đ. Bạn thu về khoản lợi nhuận 1.000.000đ

 • Cổ tức:
  • Cổ tức là một phần lợi nhuận ròng mà công ty chi trả cho các cổ đông. Khi doanh nghiệp mà bạn đầu tư có kết quả hoạt động tốt, họ có thể lựa chọn trả cổ tức dựa trên số cổ phiếu mà bạn đang sở hữu.
  • Cổ tức có thể được trả bằng tiền mặt hoặc tài sản khác (Ví dụ như cổ phiếu).

Ví dụ: Nếu Vinamilk trả cổ tức ở mức 5.000đ/cổ phiếu và bạn đang sở hữu 100 cổ phiếu. Bạn sẽ nhận được: 100 x 5.000 = 500.000đ tiền cổ tức.

*Các ví dụ này chưa tính thuế và phí giao dịch, nếu có.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top