close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

Sử dụng sản phẩm chứng khoán trên ứng dụng Finhay có phải chịu phí không?

Từ ngày 01/04/2022, Finhay thu mức phí 0.1%/ giá trị giao dịch (bao gồm giao dịch mua và bán chứng khoán).

Ngoài ra, theo quy định chung, bạn sẽ phải chịu khoản thuế thu nhập cá nhân khi bán cổ phiếu (hiện tại đang là 0.1% giá trị giao dịch)

Lưu ý:

  • Tài sản của bạn trong sản phẩm Chứng khoán không thuộc danh mục tính phí bảo trì trên Finhay.
  • Bạn được miễn phí rút tiền từ tài khoản chứng khoán. Số tiền rút về sẽ được đưa về Tài khoản tiền của bạn trên Finhay – vừa được hưởng mức lãi 0.1%/năm, vừa có thể dễ dàng chuyển đổi tới các sản phẩm khác. Tìm hiểu thêm về tài khoản tiền tại đây.
  • Đối với phí lưu ký: VSD vẫn sẽ thu phí này vào cuối mỗi tháng (0.3 đồng/cổ phiếu/tháng). Tuy nhiên, hiện tại, do đang có ưu đãi nên khi bạn sở hữu cổ phiếu lô lẻ trên Finhay, bạn sẽ không bị thu khoản phí này.

Tìm hiểu thêm về tất cả các loại phí khi giao dịch chứng khoán tại đây.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top