Từ ngày 01/04/2022, Finhay thu mức phí 0.1%/ giá trị giao dịch (bao gồm giao dịch mua và bán chứng khoán).

Ngoài ra, theo quy định chung, bạn sẽ phải chịu khoản thuế thu nhập cá nhân khi bán cổ phiếu (hiện tại đang là 0.1% giá trị giao dịch)

Lưu ý:

  • Tài sản của bạn trong sản phẩm Chứng khoán không thuộc danh mục tính phí bảo trì trên Finhay.
  • Bạn được miễn phí rút tiền từ tài khoản chứng khoán. Số tiền mà bạn đặt lệnh rút sẽ được đưa về sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn trên Finhay, hưởng mức lãi 4%/năm.
  • Đối với phí lưu ký: VSD vẫn sẽ thu phí này vào cuối mỗi tháng (0.3 đồng/cổ phiếu/tháng). Tuy nhiên, hiện tại, do đang có ưu đãi nên khi bạn sở hữu cổ phiếu lô lẻ trên Finhay, bạn sẽ không bị thu khoản phí này.

Tìm hiểu thêm về tất cả các loại phí khi giao dịch chứng khoán tại đây.