Đợt 3: ĐÃ KẾT THÚC - Nhận đầu tư từ 3/12/2020 tới hết 2/1/2021 hoặc tới khi hết suất đầu tư (Finhay sẽ báo trước 1 ngày làm việc nếu kết thúc đầu tư sớm hơn dự định)
Dành cho thành viên của Finhay từ hạng đồng trở lên

Lợi nhuận cố định 9%/năm

ĐẦU TƯ CỬU LONG

Xem thêm thông tin Cửu Long Đợt 1 Đợt 2.

Cửu Long là sản phẩm đầu tư của Finhay với lợi nhuận cố định 9%/năm. Số tiền của bạn được đưa đi đầu tư vào các sản phẩm tài chính trọng yếu, bao gồm: Chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu, Cổ phiếu. 
Danh mục đầu tư được quản lý bởi Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM)

Đầu tư Cửu Long 
là gì?

9% là lợi nhuận thực nhận của bạn (đã khấu trừ mọi khoản thuế, phí theo quy định pháp luật, nếu có)

Miễn phí rút tiền

Trong khoảng thời gian nhận đầu tư, không rút được tiền.
Sau khi kết thúc thời gian này, sẽ được phép rút tiền trước kì hạn.

Rút theo từng gói khi nạp tiền đầu tư. Không thể rút lẻ số tiền trong các gói

Rút tiền

Hướng dẫn sản phẩm

Nạp tiền

Nạp tiền đầu tư tối thiểu 1 triệu/lần. Mỗi lần gửi sẽ tính là 1 gói của sản phẩm này

Mỗi tài khoản được đầu tư tối đa 200 triệu

Với những tài khoản đã đầu tư đợt 1 và 2, số tiền đầu tư tối đa của đợt 3 sẽ là: 200 triệu trừ đi số tiền đã đầu tư đợt 1 và 2

Thời gian nhận đầu tư đợt 3 từ 3/12/2020 tới hết 2/1/2021 hoặc tới khi hết suất đầu tư (Finhay sẽ báo trước 1 ngày làm việc nếu kết thúc đầu tư sớm hơn dự định)

2. Tạo lệnh đầu tư

3. Sử dụng Internet/Mobile banking để chuyển khoản tới tài khoản của Finhay theo hướng dẫn

1. Lựa chọn mục Đầu tư Cửu Long trong Finhay

3 bước đầu tư Cửu Long

Cách tính lợi nhuận khi rút trước hạn

Lợi nhuận được tính từ lúc nạp tiền thành công vào gói
Quy tắc tính lợi nhuận của đợt 3 cụ thể như sau

Từ ngày thứ 0 tới ngày thứ 90 

T tới T+90

0%/năm

Từ ngày thứ 91 tới ngày thứ 180 

T+91 tới T+180

1%/năm

Từ ngày thứ 181 tới ngày 30/8/2021 

T+181 tới 30/8/2021

3%/năm

Ngày 31/8/2021

31/8/2021

9%/năm

Ngày hết hạn của sản phẩm: Hết ngày 31/8/2021
Sau ngày này, khoản lợi nhuận và tiền gốc sẽ được tự động chuyển về sản phẩm
Tích lũy 12 tháng, nhận lãi 8%/năm.

 T (ngày thứ 0) 

Lợi nhuận cố định

Ngày bạn gửi tiền

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi khác

Các hạng mục tài sản trọng yếu bao gồm Chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu, Cổ phiếu. Dựa theo đánh giá chuyên môn của công ty quản lý quỹ Thiên Việt, tỷ lệ phân bổ sẽ thay đổi theo thời gian để đạt mục tiêu 9% lợi nhuận và người dùng có thể hoàn toàn theo dõi tài sản của mình một cách dễ dàng ngay trên ứng dụng Finhay.

Hạng mục đầu tư của sản phẩm này là gì? Tỷ lệ phân bổ đầu tư như nào?

Có. Bạn vẫn có thể tiếp tục đầu tư Cửu Long đợt 3. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý:
- Số tiền đầu tư tối đa cho cả 3 đợt là 200 triệu.  
- Các khoản đầu tư trong đợt 1,2 và đợt 3 tách bạch và được áp dụng cách tính lợi nhuận khi rút trước hạn của riêng từng đợt. Hãy vào mục Hỗ trợ để xem thông tin chi tiết nhé.

Nếu tôi đã đầu tư Cửu Long đợt 1 và 2 thì có thể tiếp tục đầu tư đợt 3 không?

Khi nhận được yêu cầu xác nhận số dư đầu tư, Công ty quản lý Quỹ Thiên Việt là đơn vị quản lý danh mục các sản phẩm tài chính tại Finhay sẽ cấp cho người dùng số dư các sản phẩm tài chính hiện có trên tài khoản của người dùng. Xác nhận này cùng với xác nhận số dư tài khoản định kỳ mà Finhay gửi tới bạn là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp phát sinh về quyền lợi của bạn liên quan đến các sản phẩm tài chính được đầu tư tại Finhay.   

Chứng thực đầu tư bằng cách nào? Giấy tờ pháp lí ra sao?

Công ty quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) là công ty quản lý quỹ uy tín được thành lập hợp pháp và hoạt động theo Giấy phép hoạt động nghiệp vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp số 15/UBCK-GPHĐQLQ cấp ngày 28/12/2006. 

TVAM được sở hữu gần 100% bởi TVS (Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt) là Công ty chứng khoán được hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 36/UBCK-GPHĐKD do UBCK cấp ngày 25/12/2006. TVS đồng thời là một trong ba cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần Finhay Việt Nam.

Tính pháp lý của Công ty quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)

Tài sản khách hàng được quản lý đầu tư bởi Công ty quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM).
TVAM chịu trách nhiệm trong việc xây dựng danh mục đầu tư đối với Sản phẩm Đầu tư Cửu Long. TVAM sẽ phân bổ tối thiểu 80% tài sản vào các chứng chỉ tiền gửi, Hợp đồng tiền gửi, trái phiếu của các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp uy tín. Đây cũng là các sản phẩm tài chính có lợi nhuận cố định (hay còn gọi là sản phẩm fix income) do vậy đơn vị quản lý danh mục đã xác định được tỷ suất sinh lợi khi đầu tư vào các sản phẩm này.

Có gì đảm bảo về khả năng chi trả lợi nhuận của sản phẩm đầu tư này?

Trước khi quyết định trở thành Người dùng và sử dụng Ứng dụng Finhay, bạn cần đọc kỹ các thông tin tại Hợp đồng điện tửĐiều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ của Finhay. Finhay quy định rằng chỉ người từ mười tám tuổi trở lên và mang quốc tịch Việt Nam mới được phép đăng ký trở thành Người dùng và sử dụng Ứng dụng Finhay. Việc sử dụng Ứng dụng Finhay đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản, điều kiện được quy định tại Hợp đồng điện tử và các nội quy của Finhay đưa ra.

Finhay không đưa ra bất kỳ lời chào mời đầu tư vào một sản phẩm tài chính cụ thể nào tới bạn. Chúng tôi đơn thuần chỉ cung cấp nền tảng công nghệ bao gồm hệ thống website và các ứng dụng trên điện thoại (gọi chung là Ứng dụng Finhay) để trợ giúp Người dùng tiếp cận các sản phẩm tài chính và quản lý tài chính cá nhân một cách đơn giản. Mọi quyết định về việc lựa chọn sản phẩm để tích lũy tài sản được thực hiện đơn phương bởi Người dùng.

Chúng tôi khuyến cáo Người dùng đọc kỹ thông tin về các sản phẩm tài chính được cung cấp trên Ứng dụng Finhay trước khi ra quyết định lựa chọn. Finhay nhấn mạnh rằng với sản phẩm tài chính liên quan tới đầu tư thì kết quả hoạt động của quá khứ không phải là cam kết lợi nhuận cho tương lai. Người dùng cần hiểu rằng trong đầu tư, rủi ro luôn luôn hiện hữu và song hành với các cơ hội, do đó, Finhay khuyến nghị Người dùng chỉ quyết định sử dụng Ứng dụng Finhay khi cảm thấy đã sẵn sàng và chấp nhận các rủi ro (nếu có).

Tài sản của Người dùng sẽ được chuyển tới Công ty cổ phần quản lý Quỹ Thiên Việt thông qua Finhay theo Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư số 01/TVAM-FINHAY. Theo đó Người dùng luôn luôn là Người hưởng lợi duy nhất và cuối cùng đối với tài sản được quản lý đầu tư quy định tại Hợp đồng nêu trên.

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt (“TVAM”) là pháp nhân được thành lập hợp pháp và hoạt động theo Giấy phép hoạt động nghiệp vụ lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp số 15/UBCK-GPHĐQLQ ngày 28/12/2006, các Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 20/05/2015, 21/GPĐC-UBCK ngày 01/09/2015 và các giấy phép điều chỉnh khác, tại địa chỉ Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. TVAM là đơn vị quản lý đầu tư mà Finhay lựa chọn để quản lý tài sản của Người dùng.

Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được cấp Giấy chứng nhận số 65/DNKHCN ngày 15/07/2020 bởi Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0107748373 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 06/03/2017 trụ sở chính tại Tầng 6, Tòa nhà Kim Hoàn, Lô D14 Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Lối vào từ Ngõ 19 Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Mọi thắc mắc và phản hồi xin vui lòng gửi tới email: hello@finhay.com.vn
Tầng 6 tòa nhà Kim Hoàn, Ngõ 19 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin quan trọng cần biết