Sau khi hoàn tất nạp tiền Đầu tư Quỹ, bạn có thể đăng nhập vào Finhay hàng ngày và kiểm tra Giá Trị Tài Sản của mình. Lúc này, khoản tiền của bạn đang được các quỹ đầu tư quản lý và đầu tư, giúp bạn tối ưu khoản tiền rảnh rỗi.

Một số gợi ý giúp bạn cải thiện kết quả đầu tư Quỹ:

  • Đầu tư đều đặn để nhanh chóng đạt được mục tiêu
  • Chuyển đổi Portfolio nếu cảm thấy không phù hợp (Lưu ý: Finhay không khuyến khích đổi Portfolio quá nhiều và thường xuyên)

Cùng với đó, bạn có thể sử dụng thêm các sản phẩm của Finhay như:

Lưu ý: Đối với sản phẩm Đầu tư Quỹ, sự tăng trưởng của tài sản đến từ quyết định của người dùng, tình hình thị trường và kết quả hoạt động của các quỹ đầu tư. Vì vậy, Finhay không cam kết lợi nhuận cố định khi bạn tham gia sản phẩm này.