Bạn xem đầy đủ Điều khoản và điều kiện khi sử dụng sản phẩm Hũ vàng của Finhay tại đây.

Khi truy cập vào sản phẩm ở trên app Finhay, bạn hãy đọc điều khoản và điều kiện này để hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ giữa bạn và Finhay. Sau đó, nhấn nút “Tôi đồng ý” để tiếp tục.