Người dùng có thể rút tiền Đầu tư Quỹ bất cứ khi nào mong muốn khi đáp ứng một số điều kiện tối thiểu sau:

  • Khoản rút tối thiểu là 50.000 VNĐ.
  • Trong tài khoản cần có đủ tài sản để thực hiện rút.
  • Tài khoản không có lệnh chuyển đổi cấu trúc đầu tư đang được thực hiện.
  • Tài khoản đã được xác thực số điện thoại hoặc email.
  • Tài khoản đã được xác thực thông tin giấy tờ tùy thân.
  • Tài khoản có một phần tiền đang được các quỹ khớp lệnh. Số tiền đang được khớp sẽ không thể rút ra mà cần phải chờ khi khớp lệnh hoàn tất. Trong trường hợp đó, người dùng sẽ nhận được thông báo Số rút khả dụng có thể rút là bao nhiêu.

Việc rút tiền tuân theo những quy trình thời gian và cập nhật NAV của các quỹ, vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây. Nếu thời gian rút tiền kéo dài hơn, xin vui lòng kiểm tra lại thông tin rút tiền hoặc để lại thông tin tại đây để được Finhay hỗ trợ xử lý kịp thời.