Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay
close
close

ebook chứng khoán finhay

thông tin về thị trường chứng khoán

Đọc thế nào cho hiệu quả

Ebook_4

 

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của bạn đối với tài sản hoặc một phần vốn của doanh nghiệp, tổ chức mà bạn đầu tư.

Chứng khoán được coi là một loại tài sản, trong đó có: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và một số loại khác (chứng quyền, phái sinh,..).

Cổ phiếu là gì? Cổ phiếu Xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của bạn đối với một phần VỐN của doanh nghiệp

Trái phiếu: Xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần NỢ của doanh nghiệp

Chứng chỉ quỹ: Xác nhận quyền sở hữu của bạn đối với một phần VỐN góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

 

Tải xuống ứng dụng để sử dụng toàn bộ dịch vụ

Tải ngay