Lưu ký tài sản là một dịch vụ đặc thù và cần được cấp phép bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện. Vậy nên, chỉ những ngân hàng đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và nhận được chấp thuận hợp lệ của cơ quan quản lý nhà nước mới được triển khai, cung cấp dịch vụ tới khách hàng. Với tiêu chuẩn quản trị cao, chúng tôi luôn hướng tới ứng dụng những tiêu chuẩn này vào vận hành của công ty không chỉ bảo vệ quyền lợi của người dùng, đồng thời cũng đặt tiêu chuẩn cao cho thị trường.

Từ năm 2020, các khoản tiền từ Finhay được TVAM quản lý đầu tư thông qua  Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với TVAM, trong đó Ngân hàng BIDV được chỉ định là Ngân hàng lưu ký tài sản.

Các khoản đầu tư, tích lũy qua Finhay và TVAM được thực hiện qua Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư, bạn có thể tham khảo thông tin được công bố trực tiếp tại website TVAM tại đây. Về nghiệp vụ lưu ký/giám sát được thực hiện qua Hợp đồng Lưu ký cho nhà đầu tư số 161120/BIDV.HTH-IV/2020.


4 TIÊU CHUẨN HIỆN CÓ CỦA CHÚNG TÔI:
  • Tài sản của bạn được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) giấy phép số 15/UBCK-GPHĐQLQ
  • Kiểm toán hàng năm bởi Ersnt & Young (EY) – 1 trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới
  • Kiểm tra tính bảo mật hệ thống bởi CMC – Tập đoàn công nghệ, thông tin, viễn thông lớn thứ 2 Việt Nam
  • BIDV – Ngân hàng lưu ký tài sản khi thực hiện ủy thác đầu tư đối với Finhay và TVAM.