Hiện tại, các sản phẩm của Finhay bao gồm có:

1. Đầu Tư – Đầu tư sinh lợi nhuận chỉ từ 50.000 VNĐ

Tìm hiểu chi tiết xem tại: https://finhay.com.vn/dau-tu/

2. Tích Lũy

Không kì hạn, rút bất cứ lúc nào, rút không mất phí – Lãi 4%/năm

Tìm hiểu chi tiết hơn tại: https://finhay.com.vn/tich-luy/

Kỳ hạn 3 tháng, rút không mất phí – Lãi 6%/năm

Tìm hiểu chi tiết hơn tại: https://finhay.com.vn/tich-luy-ky-han-3-thang/

3. Bảo Vệ – Sản phẩm bảo hiểm

Tìm hiểu chi tiết tại: https://finhay.com.vn/bao-ve/

4. Sản phẩm Ngân hàng 

5. Chứng khoán trên ứng dụng Finhay 

6. Hoàn tiền – Tính năng mua sắm hoàn tiền thông minh

Tìm hiểu chi tiết tại: https://finhay.com.vn/hoan-tien/

7. Đầu tư Cửu Long – Lợi nhuận cố định 9%/năm (đã kết thúc)

Chi tiết xem tại:
Đợt 1: https://finhay.com.vn/dau-tu-cuu-long/

Đợt 2: https://finhay.com.vn/dau-tu-cuu-long-dot-2/

 Banner 5