Đối với sản phẩm Đầu tư Quỹ, Finhay sẽ không cam kết lợi nhuận hoặc một mức lãi cố định nào cho người dùng khi tham gia. Sự tăng trưởng của khoản đầu tư đến từ quyết định của người dùng cùng tình hình thị trường và kết quả hoạt động của các quỹ đầu tư.

Việc đầu tư sẽ được thực hiện bởi các công ty quản lý quỹ – là các đơn vị uy tín đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với quy trình thực hiện đầu tư đều là chính thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Vì đầu tư luôn song hành với rủi ro, Finhay mong người dùng lưu ý tìm hiểu kỹ các thông tin về sản phẩm trước khi quyết định tham gia Đầu tư tại Finhay hoặc các sản phẩm tài chính khác trên thị trường.