MV đã chính thức ra mắt!

Cùng HuyR hát vang câu thần chú: “Có Finhay đây rồi” và nhảy điệu nhảy phong cách “quản lý tài chính cá nhân” độc đáo có 1-0-2!

Một sản phẩm với sự kết hợp của HuyR và Finhay đã đủ thoả lòng chưa hả các fan anh thanh niên ơiiiiii

Xem ngay full MV #FINHAY chất lừ trên Youtube của HuyR nhé:

https://www.youtube.com/watch?v=mgiCx7AcoWQ&feature=youtu.be