close
Trải nghiệm ngay VNSC by Finhay
Thông tin chi tiết

Finhay thay đổi lợi nhuận các gói Tích luỹ

Từ ngày 14/06/2023, Finhay sẽ thay đổi Lợi nhuận các gói Tích luỹ có kỳ hạn như sau:

Tích luỹ 21 ngày

 • Lợi nhuận: 6.2%/ năm
 • Kỳ hạn: 21 ngày
 • Rút trước hạn: Lợi nhuận 1%/năm
 • Rút 1 phần trong sổ: Phần còn lại nhận lợi nhuận 6.2%/năm

Tích luỹ 3 tháng

 • Lợi nhuận: 7.2%/ năm
 • Kỳ hạn: 3 tháng
 • Rút trước hạn: Lợi nhuận 0,1%/năm
 • Rút 1 phần trong sổ: Phần còn lại nhận lợi nhuận 7.2%/năm

Một số lưu ý

 • Lợi nhuận mới được áp dụng cho các sổ nạp mới từ ngày 14/06/2023
 • Lợi nhuận của các sổ Tích lũy cũ không bị ảnh hưởng

Hướng dẫn nạp Tích luỹ

 • Tiến hành nạp vào Tài khoản Tiền
 • Vào mục Tích luỹ, chọn “Tích luỹ mới”
 • Chọn gói phù hợp với nhu cầu, nhấp “Tích luỹ ngay” & Hoàn tất

Lưu ý: Số tiền nạp vào sản phẩm Tích luỹ lấy từ Tài khoản Tiền, vui lòng nạp vào Tài khoản Tiền trước.

Bài viết nổi bật
trong tuần

Trải nghiệm ngay nền tảng
VNSC by Finhay

Scroll to top