Khi đăng ký tài khoản Finhay thông qua app Momo, bạn sẽ chịu biểu phí bảo trì tài khoản như một người dùng Finhay bình thường. Trong đó:

  • Phí đăng ký: Miễn phí
  • Phí nạp tiền: 0,55%/giao dịch
  • Phí rút tiền: 3.300đ/giao dịch rút tiền thường (tiền về ví Momo trong vòng 24h) và 9.900/giao dịch rút tiền nhanh (tiền về ví Momo ngay lập tức)
  • Phí bảo trì: Được thu bởi Finhay, tính dựa trên hạng thành viên và tổng tài sản của bạn trong Finhay.

Thời gian thu phí bảo trì

Phí bảo trì được thu vào ngày đầu tiên trong tháng từ tài sản của bạn trong Finhay:

  • Nếu bạn chỉ nạp tiền vào sản phẩm Tích lũy 3 tháng: Finhay sẽ chỉ thu phí khi bạn rút tiền. Sau mỗi tháng, phí bảo trì sẽ được tính và cộng dồn lại và được trừ khi bạn rút tiền.
  • Nếu bạn nạp tiền vào các sản phẩm khác của Finhay (Đầu tư, Tích lũy không kỳ hạn,…): Phí sẽ được trừ vào tài sản Đầu Tư. Nếu số dư không đủ, phí được trừ vào tài sản Tích Lũy không kỳ hạn.

Bạn xem thêm chi tiết tại đây.