Nếu bạn đăng nhập Finhay trên Momo:

  • Bạn sẽ thấy tất cả các sổ tích lũy mà bạn đang có, bao gồm cả sổ đã tạo trên Finhay và Momo.
  • Tuy nhiên, khi rút tiền:
    • Những sổ tích lũy mà bạn đã tạo trên Momo chỉ được rút trên ứng dụng Momo
    • Những sổ tích lũy mà bạn đã tạo trên Finhay chỉ được rút trên ứng dụng Finhay. Nếu chưa có Finhay trên điện thoại, bạn hãy tải Finhay trên Apps store hoặc Google Play.

Số tiền bạn rút sẽ được gửi về đâu?

  • Khi sử dụng app Momo, số tiền bạn rút sẽ được đưa về ví điện tử Momo.
  • Khi sử dụng app Finhay, số tiền bạn rút sẽ được đưa về tài khoản ngân hàng mà bạn đã đăng ký với Finhay.

Lưu ý:

Số điện thoại (SĐT) bạn dùng để đăng ký tài khoản Finhay nên trùng với SĐT bạn dùng để đăng ký tài khoản Momo để tiện cho việc bạn rút tiền. Nếu 2 SĐT này khác nhau và:

  • SĐT bạn dùng để đăng ký Finhay đã được liên kết với một ví Momo khác: Số tiền bạn rút sẽ về ví Momo đó.
  • SĐT bạn dùng để đăng ký Finhay chưa được liên kết với ví Momo nào: Bạn cần sử dụng app Finhay để rút tiền (và số tiền này sẽ về tài khoản ngân hàng mà bạn đã đăng ký với Finhay).