Nếu bạn không rút được tiền khi sử dụng app Momo, nguyên nhân có thể rơi vào các trường hợp sau:

1. Trên app Momo, bạn chỉ rút được những sổ tích lũy mà bạn đã tạo trên Momo. Để rút tiền từ tất cả sổ tích lũy 3 tháng mà bạn đang có, bao gồm cả sổ tích lũy mà bạn tạo trên Finhay, bạn cần tải và sử dụng app Finhay.

2. Số điện thoại (SĐT) bạn dùng để đăng ký tài khoản Finhay không trùng với SĐT bạn dùng để đăng ký tài khoản Momo. Nếu 2 SĐT này khác nhau và

  • SĐT bạn dùng để đăng ký Finhay đã được liên kết với một ví Momo khác: Số tiền bạn rút sẽ về ví Momo đó.
  • SĐT bạn dùng để đăng ký Finhay chưa được liên kết với ví Momo nào: Bạn cần sử dụng app Finhay để rút tiền (và số tiền này sẽ về tài khoản ngân hàng mà bạn đã đăng ký với Finhay)