Nếu bạn tích lũy Finhay trên app Momo và nhận mức lãi 6%/năm, nguyên nhân có thể thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Tỷ lệ lãi 7%/năm chỉ áp dụng cho 10 triệu đầu tiên mà bạn nạp trên ứng dụng Momo. Trên hạn mức này, bạn nhận mức lãi 6%/năm.
  • Bạn có thể vẫn còn hạn mức 7%/năm, nhưng khi nạp tiền tích lũy trên Finhay thì số tiền này nhận lãi 6%/năm.
  • Bạn lưu ý: Mức lãi 7%/năm được áp dụng khi bạn vào app Momo, chọn mục Tích lũy Finhay và tích lũy tại đây. Điều này này khác với việc bạn tạo lệnh tích lũy trên Finhay và dùng Momo để chuyển khoản tới ngân hàng nhận của Finhay.
  • Do số tiền nạp tối thiểu là 50.000đ/lần nên sổ tích lũy cũng chỉ được hình thành khi có đủ 50.000đ. Vì vậy, sẽ có một vài trường hợp như sau:

+ Nếu hạn mức còn lại của gói 7%/năm chỉ còn dưới 50.000đ: Số tiền bạn nạp vào sẽ được chuyển sang gói 6%/năm.

Ví dụ: Bạn đã tích lũy 9.955.000đ và chỉ còn 45.000đ trong hạn mức – không đủ để tạo sổ tích lũy. Số tiền bạn nạp sau đó, từ 50.000đ trở lên, sẽ nhận mức lãi 6%/năm.

+ Nếu hạn mức còn lại của gói 7%/năm còn đủ 50.000đ trở lên: số tiền bạn nạp vào có thể được chia vào 2 sổ tích lũy, nhận 2 mức lãi khác nhau.

Ví dụ: Bạn đã tích lũy 7.000.000đ và chỉ còn 3.000.000đ trong hạn mức. Bạn dự định nạp 5.500.000đ. Số tiền này sẽ được đưa vào 2 sổ tích lũy riêng biệt:

1 sổ tích lũy có 3.000.000đ, nhận lãi 7%/năm.

1 sổ tích lũy có 2.500.000đ, nhận lãi 6%/năm.