Với mục tiêu mang tới trải nghiệm đầu tư chứng khoán dễ dàng và đơn giản nhất, hoạt động mua/ bán cổ phiếu trên ứng dụng Finhay được thực hiện theo lệnh thị trường.

Lệnh thị trường là gì?

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán chứng khoán của khách hàng, yêu cầu thực hiện ngay tại mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Cụ thể:

  • Lệnh mua được thực hiện ở mức giá bán thấp nhất hiện có trên thị trường
  • Lệnh bán được thực hiện ở mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường

Lệnh thị trường được ưu tiên hàng đầu trong các thứ tự ưu tiên khi khớp lệnh. Khi thực hiện lệnh này, khách hàng không đưa ra mức giá cụ thể nhưng hàm ý của khách hàng được hiểu là mong muốn mua hoặc bán ngay.

Cách Finhay áp dụng lệnh thị trường trong mua, bán cổ phiếu

Khi bạn đặt lệnh mua, bán cổ phiếu, Finhay sẽ sử dụng lệnh thị trường (Lệnh MP) để bạn có thể tiến hành giao dịch một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất. Cụ thể:

Ví dụ như khi tiến hành đặt lệnh mua, quy trình sẽ diễn ra như sau:

  • Finhay sẽ tính toán số tiền bạn phải thanh toán dựa trên giá trần (mức giá cao nhất mà một cổ phiếu có thể tăng lên) trong phiên giao dịch ngày hôm đó.
  • Khi lệnh mua được thực hiện thành công: Nếu giá thực tế được khớp thấp hơn mức giá dự tính bên trên, toàn bộ số tiền thừa sẽ được hoàn lại về tài khoản chứng khoán của bạn.

Để tiến hành mua cổ phiếu trên ứng dụng Finhay, bạn có thể tham khảo hướng dẫn mua cổ phiếu tại đây.