Hiện tại, Finhay có 4 sản phẩm tích lũy:

  • Tích lũy không kỳ hạn 
  • Tích luỹ kỳ hạn 21 ngày 
  • Tích lũy kỳ hạn 3 tháng
  • Tích lũy kỳ hạn 12 tháng

Với các sản phẩm này, số tiền bạn cần nạp tối thiểu là 50.000đ/lần, không giới hạn số tiền nạp tối đa. Mỗi lần bạn nạp tiền vào sản phẩm tích lũy có kỳ hạn: Số tiền của bạn sẽ được đưa vào 1 Sổ tích lũy.

Ngoài ra, với Tích luỹ siêu cấp, mức nạp tối thiểu và tối đa sẽ tuỳ thuộc từng gói. Bạn vui lòng đọc tham khảo thông tin chi tiết của từng gói trong ứng dụng.

Lưu ý khi rút tiền:

  • Với Tích lũy không kỳ hạn: Bạn được rút lẻ số tiền tùy theo nhu cầu. Lợi nhuận được trả vào ngày định kỳ
  • Với Tích lũy có kỳ hạn 3 tháng (6%/năm) và 12 tháng (8%/năm): Không được rút lẻ số tiền mà cần đặt lệnh rút theo từng Sổ tích lũy.
  • Với Tích luỹ có kỳ hạn 21 ngày (5,7%/năm), 3 tháng (6,5%/năm), 12 tháng (8,5%/năm): Được rút lẻ số tiền, số tiền rút nhận lợi nhuận tới 1%/ năm; số tiền còn lại giữ nguyên lợi nhuận của Sổ tích luỹ.