Hiện tại, Finhay có 3 sản phẩm tích lũy:

  • Tích lũy không kỳ hạn
  • Tích lũy kỳ hạn 3 tháng
  • Tích lũy kỳ hạn 12 tháng

Với các sản phẩm này, số tiền bạn cần nạp tối thiểu là 50.000đ/lần, không giới hạn số tiền nạp tối đa.

Mỗi lần bạn nạp tiền vào sản phẩm tích lũy có kỳ hạn: số tiền của bạn sẽ được đưa vào 1 Sổ tích lũy.

Lưu ý khi rút tiền:

  • Với Tích lũy không kỳ hạn: Bạn được rút lẻ số tiền tùy theo nhu cầu
  • Với Tích lũy kỳ hạn 3 tháng và 12 tháng: Bạn không được rút lẻ số tiền mà cần đặt lệnh rút theo từng Sổ tích lũy.