Hiện tại, Finhay có 2 sản phẩm tích lũy:

1. Tích lũy không kỳ hạn:

  • Số tiền nạp tối thiểu: 50.000đ/lần nạp
  • Số tiền nạp tối đa: 500.000.000đ/tài khoản

2. Tích lũy kỳ hạn 3 tháng:

  • Số tiền nạp tối thiểu: 1.000.000đ/lần nạp
  • Số tiền nạp tối đa: 500.000.000đ/tài khoản

Mỗi lần bạn nạp tiền, số tiền của bạn sẽ được đưa vào 1 Sổ tích lũy.

Lưu ý khi rút tiền:

  • Với Tích lũy không kỳ hạn: Bạn được rút lẻ số tiền tùy theo nhu cầu
  • Với Tích lũy kỳ hạn 3 tháng: Bạn không được rút lẻ số tiền mà cần đặt lệnh rút theo từng Sổ tích lũy.