Từ ngày 28/10/2022, nhằm giúp bạn gia tăng lợi nhuận hiệu quả, Finhay sẽ tự động tái tục các sổ tích luỹ đáo vào gói tích luỹ có kỳ hạn tương đương nhưng lợi nhuận cao hơn. Cụ thể:

  • Gói Tích luỹ kỳ hạn 3 tháng (6%/năm) được tái Tích luỹ vào gói 3 tháng có lợi nhuận tốt nhất tại thời điểm đáo hạn
  • Gói Tích luỹ kỳ hạn 12 tháng (8%/năm) được tái Tích luỹ vào gói 12 tháng có lợi nhuận tốt nhất tại thời điểm đáo hạn

Lưu ý:

  • Các sổ tích luỹ hết hạn sẽ không còn xuất hiện ở màn tổng quan của Tích luỹ kỳ hạn 3 tháng (6%/năm) và Tích luỹ kỳ hạn 12 tháng (8%/năm).
  • Các sổ tích luỹ này sẽ được tạo mới ở màn tổng quan của Tích luỹ kỳ hạn 3 tháng có lợi nhuận tốt nhất tại thời điểm đáo hạn và Tích luỹ kỳ hạn 12 tháng có lợi nhuận tốt nhất tại thời điểm đáo hạn.

Bạn có thể kiểm tra lại số tiền tích luỹ của các sổ đáo hạn tại Lịch sử giao dịch của Tích luỹ kỳ hạn 3 tháng và Tích luỹ kỳ hạn 12 tháng có lợi nhuận tốt nhất tại thời điểm đáo hạn. Mọi thắc mắc về tái tích luỹ tự động các sổ Tích luỹ 3 tháng (6%/năm) và 12 tháng (8%/năm) vui lòng liên hệ Finhay để được giải đáp.

  • Hotline: 1900 292991(dành cho khách hàng đã có tài sản tại Finhay)
  • Hỗ trợ trực tiếp: m.me/finhayvn