Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Với sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn, kỳ hạn 3 tháng và 12 tháng: Finhay giới hạn số tiền nạp tối thiểu là 50.000đ và không giới hạn số tiền nạp tối đa.