Các hạng mục tài sản trọng yếu bao gồm Chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu, Cổ phiếu. Dựa theo đánh giá chuyên môn của công ty quản lý quỹ Thiên Việt, tỷ lệ phân bổ sẽ thay đổi theo thời gian để đạt mục tiêu 9% lợi nhuận và người dùng có thể hoàn toàn theo dõi tài sản của mình một cách dễ dàng ngay trên ứng dụng Finhay.