Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

1. Xem cách thức phân bổ và lãi của từng gói Tích Lũy

Để xem cách thức phân bổ của sản phẩm Tích Lũy, người dùng vui lòng làm theo các bước sau:
bước 1
bước 2
 

2. Xem Lịch sử nhận lãi

Để xem Lịch sử nhận lãi, xin vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
bước 1
bước 2