Khi hết kỳ hạn 3 tháng (90 ngày), Finhay sẽ tự động tái tục cả số tiền gốc và tiền lãi của bạn với:

  • Kỳ hạn 3 tháng
  • Nhận lãi tại thời điểm hiện hành

Bạn có thể nhấn vào mỗi Sổ tích lũy để xem lịch sử đáo hạn của sổ đó.

Lưu ý: Nếu bạn nạp tiền tích lũy nhiều lần tại nhiều thời điểm khác nhau, thời gian đáo hạn của mỗi sổ tích lũy sẽ khác nhau.