Đây là trang web chính thức và duy nhất của Finhay.

Finhay sẵn sàng giúp bạn

Hỗ trợ

Finhay là ứng dụng thông minh hàng đầu Việt Nam cho đầu tư – tích lũy vừa và nhỏ. Với các sản phẩm tài chính cá nhân đa dạng và đột phá trên nền tảng số, sự minh bạch về tài chính và nền tảng công nghệ mạnh, Finhay giúp người dùng tích lũy và đầu tư linh hoạt từ nguồn vốn nhỏ lẻ để tạo dựng tài sản và bảo vệ tương lai.

Trang hỗ trợ của Finhay không chỉ là tập hợp của các bài viết hướng dẫn. Đây còn là một nền tảng chia sẻ kiến thức thông minh giúp bạn nắm bắt và sử dụng Finhay một cách hiệu quả và sớm đạt được mục tiêu tài chính cá nhân.

Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho vấn đề của bạn, hãy để lại Đơn Yêu cầu tại https://cs.finhay.com.vn/sign-in, đội ngũ của Finhay sẽ hỗ trợ giải quyết mọi vướng mắc của bạn trong vòng 3 ngày làm việc.