I. Nạp tiền Đầu tư

1. Chuyển khoản

Từ màn hình chính, bấm vào nút “+” màu xanh tại thanh bên dưới. Chọn Đầu tư và chọn Cấu trúc để đầu tư. Nhập số tiền muốn đầu tư và nhấn Tiếp tục. Chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản. Tại màn hình thanh toán bạn thực hiện các bước tiếp theo:

Cuối cùng, sử dụng Internet/Mobile banking để chuyển khoản tới tài khoản trên của Finhay.

Giao dịch của bạn sẽ hiển thị Đang xử lý cho đến khi bạn hoàn thành thanh toán bằng cách chuyển khoản. Người dùng cần thoát ứng dụng và truy cập vào ứng dụng ngân hàng tương ứng và chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng với số tài khoản, tên chủ khoản và tên ngân hàng như trên. Trong phần Nội dung chuyển tiền, người dùng Ghi đầy đủ và chính xác cú pháp FHAYXXXXX Ten nguoi dung để đảm bảo giao dịch thành công.

Lưu ý:

Bạn cần nhập chính xác các thông tin và cú pháp chuyển tiền trên để quá trình thanh toán diễn ra suôn sẻ:

  • Nhập sai thông tin tài khoản ngân hàng của Finhay, giao dịch sẽ bị hủy và số tiền sẽ được hoàn trả tới tài khoản của bạn
  • Nhập sai cú pháp chuyển tiền, giao dịch sẽ bị ngân hàng tạm giữ cho đến khi Finhay hoàn tất đối soát và xác minh

Để giải quyết các vấn đề phát sinh do sai sót thông tin chuyển tiền, bạn cần điền đơn đối soát tại đây để Finhay hỗ trợ đối soát thủ công.

Sau 7 ngày đặt lệnh mà không thanh toán, giao dịch sẽ tự động bị hệ thống hủy.


2. Qua ví điện tử

Ví MoMo

Lưu ý: Finhay không thu phí đầu tư. Tuy nhiên, các hình thức thanh toán qua ví điện tử và cổng thanh toán sẽ có phụ phí cho các giao dịch này.

Sử dụng các hình thức thanh toán khác nhau sẽ ảnh hưởng đến thời gian cập nhật số dư trên tài khoản của bạn.


3. Qua ATM

( Hình thức chuyển khoản bằng ATM sẽ xuất hiện khi bạn thực hiện đầu tư tích lũy từ lần thứ 2 trở đi. Lần đầu chỉ có 2 hình thức chuyển khoản 1 và 2 )

Từ màn hình chính, bấm vào nút “+” màu xanh tại thanh bên dưới. Chọn Đầu tư và chọn Cấu trúc để đầu tư. Nhập số tiền muốn đầu tư và nhấn Tiếp tục. Chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản. Tại màn hình thanh toán bạn thực hiện các bước tiếp theo:

Video hướng dẫn thanh toán sản phẩm đầu tư:

 

 


II. Nạp tiền Tích lũy

Để tham gia sản phẩm Tích lũy Finhay, bạn hãy thực hiện các bước sau:

Sau khi bạn đã chuyển tiền đến Finhay và gửi yêu cầu sử dụng sản phẩm Tích Lũy, yêu cầu của bạn sẽ ở trạng thái chờ xử lý. Thời gian chờ xử lý đến khi xử lý thành công có thể đến 3 ngày làm việc.

Tiếp đó, nếu yêu cầu của bạn được xử lý thành công thì bạn sẽ được ghi nhận số dư tại Finhay và nhận được tiền lãi hàng tháng.

Trong trường hợp, yêu cầu của bạn bị từ chối bởi Finhay, thì khi đó số tiền Tích Lũy mà bạn đã chuyển vào Finhay sẽ được chuyển về Tài khoản ngân hàng của bạn.

Video hướng dẫn thanh toán sản phẩm Tích lũy: