Hiện tại, 6 cấu trúc đầu tư đã có thể chuyển đổi cho nhau. Để thực hiện đổi cấu trúc đầu tư quỹ (portfolio) đang có, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn:

Trên giao diện điện thoại

Trên giao diện web

Lưu ý: Phiên bản web hạn chế nhiều tính năng và không được đầy đủ như phiên bản trên di động. Finhay khuyến cáo và khuyến khích người dùng nên sử dụng Finhay trên ứng dụng tại điện thoại để có trải nghiệm tốt nhất.

Bước 1: Tại màn hình chính, chọn Portfolio

Bước 2: Chọn Chi tiết phân bổ tiền

Bước 3: Chọn Đổi cấu trúc đầu tư

Bước 4: Chọn cấu trúc mà bạn muốn chuyển và bấm Chuyển sang …

Bước 5: Bấm xác nhận Tôi chắc chắn 

Bước 6: Nhập mật khẩu và bấm Xác nhận 

Lưu ý: 

  • Vì lý do thời gian cập nhật NAV của các quỹ là khác nhau, vậy nên, để có thể xác nhận chuyển cấu trúc phân bổ (Smart Portfolio) thành công có thể mất tới 7 ngày mới hoàn tất.
  • Khi bạn chuyển đổi cấu trúc đầu tư: Bản chất của việc chuyển đổi là bạn đang bán chứng chỉ quỹ của cấu trúc cũ đi, sau đó mua chứng chỉ quỹ của cấu trúc mới. Vậy nên thời gian tính phí rút tiền đầu tư sẽ được tính lại từ đầu.