Hiện tại, để sử dụng Đầu tư Quỹ, bạn cần chuyển từ Tài khoản Tiền. Để chuyển đổi, bạn làm theo hướng dẫn sau:

  • Nhấn biểu tượng Chuyển đổi trong mục Tài khoản Tiền.
  • Chọn sản phẩm Đầu tư Quỹ và cấu trúc đầu tư bạn muốn chuyển tiền.
  • Nhập số tiền cần chuyển đổi, bắt đầu từ 50.000đ
  • Kiểm tra lại thông tin và Xác nhận chuyển đổi

Sau đó, Finhay sẽ thông báo trạng thái chuyển đổi thành công. Số tiền bạn vừa chuyển sang Đầu tư Quỹ sẽ được dùng để mua chứng chỉ quỹ theo tỷ lệ phân bổ của cấu trúc đó.