Từ ngày 10/10/2022, Finhay dừng việc mua chứng chỉ quỹ theo cấu trúc, tức ngừng nạp thêm tiền hoặc chuyển đổi cấu trúc Đầu tư Quỹ. Do đó, bạn chỉ có thể giữ tài sản trong sản phẩm hoặc rút tiền về Tài khoản Ngân hàng/ Tài khoản Tiền để chuyển đổi sang các sản phẩm khác. 

Sản phẩm Đầu tư Quỹ mới của Finhay sẽ ra mắt trong thời gian tới. Ngay từ bây giờ, bạn có thể đăng ký mở tài khoản tạo Công ty Chứng khoán Vina – VNSC (sở hữu bởi Finhay) để sẵn sàng trải nghiệm sản phẩm khi ra mắt. Hướng dẫn chi tiết tại đây

Để sử dụng Đầu tư Quỹ, bạn cần chuyển từ Tài khoản Tiền. Để chuyển đổi, bạn làm theo hướng dẫn sau:

  • Nhấn biểu tượng Chuyển đổi trong mục Tài khoản Tiền.
  • Chọn sản phẩm Đầu tư Quỹ và cấu trúc đầu tư bạn muốn chuyển tiền.
  • Nhập số tiền cần chuyển đổi, bắt đầu từ 50.000đ
  • Kiểm tra lại thông tin và Xác nhận chuyển đổi

Sau đó, Finhay sẽ thông báo trạng thái chuyển đổi thành công. Số tiền bạn vừa chuyển sang Đầu tư Quỹ sẽ được dùng để mua chứng chỉ quỹ theo tỷ lệ phân bổ của cấu trúc đó.