Để chuyển tiền từ sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn sang sản phẩm Tích lũy 12 tháng, bạn làm theo hướng dẫn sau*:

  1. Mở app Finhay, vào mục Tích lũy và chọn Tích lũy không kỳ hạn
  2. Nhấn Chuyển đổi và chọn Tích lũy kỳ hạn 12 tháng
  3. Nhấn Tiếp tục: Nhập số tiền bạn muốn chuyển đổi
  4. Nhấn Xác nhận

Bạn sẽ nhận được thông báo từ Finhay khi quá trình chuyển đổi thành công.