Để chuyển tiền từ sản phẩm Tài khoản Tiền sang sản phẩm Tích lũy 12 tháng, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Với Hệ điều hành Android:

Cách 1:

  1. Mở app Finhay, nhấn Chuyển đổi tại Tài khoản Tiền
  2. Nhấn Tích luỹ, chọn Tích lũy kỳ hạn 12 tháng
  3. Nhập số tiền bạn muốn tích luỹ & Xác nhận

Cách 2:

  1. Mở app Finhay, vào mục Tích lũy và chọn Tích lũy mới
  2. Chọn Tích lũy kỳ hạn 12 tháng và nhập số tiền muốn tích luỹ
  3. Nhấn Xác nhận

Với Hệ điều hành iOS:

  1. Mở app Finhay, chọn Tích luỹ mới
  2. Chọn Tích luỹ kỳ hạn 12 tháng và nhập số tiền bạn muốn tích luỹ
  3. Nhấn Xác nhận

Bạn sẽ nhận được thông báo từ Finhay khi quá trình chuyển tiền vào Tích luỹ kỳ hạn 12 tháng thành công.