Hiện tại, bạn chỉ có thể chuyển tiền từ sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn sang các cấu trúc Đầu tư Quỹ.

Để chuyển đổi, bạn làm theo hướng dẫn sau:

  • Vào mục Tích lũy trên Finhay, chọn Tích lũy không kỳ hạn
  • Nhấn Chuyển đổi và chọn chuyển đổi tới Đầu tư Quỹ
  • Chọn cấu trúc Đầu tư Quỹ mà bạn muốn chuyển tiền sang
  • Nhập số tiền cần chuyển đổi, bắt đầu tư 50.000đ
  • Kiểm tra lại thông tin và Xác nhận chuyển đổi

Sau đó, Finhay sẽ thông báo trạng thái chuyển đổi thành công. Số tiền bạn vừa chuyển từ Tích lũy sang Đầu tư Quỹ sẽ được dùng để mua chứng chỉ quỹ theo tỷ lệ phân bổ của cấu trúc đó.